Váš reklamní servis

Amnestie

Perokresba © Miroslav Vomáčka

Amnestie

Amnestie (z řeckého amnéstia, zapomenutí) je rozhodnutí o hromadném, a to úplném nebo částečném prominutí trestu, a současně o zahlazení odsouzení pro trestný čin. Neruší tedy rozsudek ani občanskoprávní odpovědnost odsouzeného (například povinnost nahradit škodu), ale pouze trest. V České republice bývá doprovázena abolicí, to jest rozhodnutím o zastavení nebo nezahájení trestního řízení pro činy, na něž se vztahuje.

Náhodný výběr perokreseb, kreseb a ilustrací na tomto webu

Zbraslav U Brna
Zbraslav U B...
Podzim
Veverka
Veverka
Dukovany obe...
Velorex
Velorex
Fokker DR.1
Fokker DR.1


Copyright © 1992 - 2019. All Rights Reserved.