Váš reklamní servis

Koroptev polní

Perokresba © Miroslav Vomáčka

Koroptev polní
Pták

Koroptev polní je malý druh hrabavého ptáka z čeledi bažantovitých.
Vědecký název: Perdix perdix

Foto: 
Koroptev polní - perokresba
Koroptev polní - perokresba

Náhodný výběr perokreseb, kreseb a ilustrací na tomto webu

One-Man Car Cycle
One-Man Car...
Jiří Menzel
Jiří Menzel
Akt
Akt
Avia A30
Avia A30
Bažant
Bažant
Harley Davidson FHAC
Harley David...


Copyright © 1992 - 2019. All Rights Reserved.