Váš reklamní servis


Na tomto webu je téměř 4000 perokreseb. Pokud jste narazili na takovou, která by vás potěšila například na tričku, hrníčku, mikině..., stačí přejít na náš e-shop a vyplnit objednávku (velikost, barvu trička, adresu...). Do poznámky vložit odkaz na poptanou ilustraci která je na těchto stránkách a není zařazena na e-shopu. Cena bude stejná jako položka na e-shopu.


 Odkaz na e-shop je vendyshop.cz 
 

Vladimír Suchánek - akademický malíř

© Miroslav Vomáčka

Perokresba akademického malíře Vladimíra Suchánka.

A4, 2/2013


Napsal: Peter Zavacký

16. 3. 2013

Vladimír Suchánek 

- kníže české litografie oslavil osmdesátku

Přední český grafik a předseda Sdružení českých grafiků HOLLAR, akademický malíř Vladimír Suchánek (1933) oslavil letos v únoru (12.) , plný tvořivých sil a životního elánu, své krásné a požehnané životní jubileum - osmdesáté narozeniny. K jubileu mu srdečně blahopřejí i všichni jeho příznivci ze Slovenska - od Tater až po Dunaj..

Tvorba Mistra Suchánka, rodáka z východních Čech, z Nového Města nad Metují, už dávno patří do zlatého fondu českého výtvarného umění. Po zásluze jej řadíme do generace, která sehrála významnou a důležitou úlohu ve vývoji českého výtvarného umění - české výtvarné školy v 2. polovině 20. století. Už dvě desetiletí (od roku 1995) je předsedou Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, které sdružuje i grafiky ze Slovenska (D. Kallay, V. Gažovič...) bez rozdílu výtvarných názorů, bez rozdílu generací a dává jim oprávněný pocit účasti na spoluvytváření výtvarné kultury naší doby.

 Kulturní ambasador

 Vladimír Suchánek se stal také respektovaným českým kulturním ambasadorem ve světě. Jeho tvorba je velmi dobře známá i na Slovensku. Krásu jeho imaginativních litografických listů obdivovali příznivci, milovníci a znalci grafiky na jeho výstavách nejen v Bratislavě, ale i v Banské Bystrici a Kežmarku.

  V roce 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění se sídlem ve Vídni. V roce 2006 mu udělil prezident Václav Klaus státní vyznamenání - medaili Za zásluhy v oblasti umění.

 Výtvarník tvoří, aby byl viděn. Proto i on vždy rád vystavuje svoje nejnovější grafiky, často i v doprovodu opusů z bohatého archívu svých prací, nejen doma v Čechách, ale i za hranicemi. Jeho výtvarná díla jsou zastoupena ve sbírkách Národní galérie v Praze, Rockford Art Museum, Albertina Sien i v dalších prestižních galériích ve světě, ale i soukromých sbírkách od Tokia, Pekingu, Moskvy, Ankary, Michalovců, Nitry, Bratislavy, Prahy až po Montreal…

 Patří mu pravděpodobně primát mezi českými grafiky v počtu jeho grafik, i zásluhou Ex-libris, v zahraničí ve sbírkách soukromých sběratelů. 

V roce 2008 se mu dostalo vzácného ocenění v podobě pozvání na XXXII. mezinárodní kongres sběratelů Ex-libris, v Číně, v reprezentativní sestavě „desítky" jeho nejuznávanějších tvůrců z Evropy.

 V závěru minulého roku se představil se svou tvorbou na výstavě ve Vídni, v Českém kulturním centru, kde se představil výběrem svých 25ti mistrovských barevných litografií, a výstavu poctil i svou vzácnou osobní účastí na vernisáži. Byla to jeho premiérová samostatná výstava v sousedním Rakousku.

 

 

Při příležitosti svého kulatého jubilea připravil v Praze, pro své české příznivce a ctitele výtvarného umění výstavu, ale také pro návštěvníky a hosty hlavního města průřezovou výstavu nazvanou SUCHÁNEK – MELANCHOLICKÁ ULITA, ve známé galérii Císařská konírna na Pražském Hradě, která potrvá až do 15. května.

 

 

Celkem uspořádal více jak 160 samostatných výstav v ČR (tu svou první i tu jubilejní 150. v rodném Novém Městě nad Metují, na Náchodsku) i v zahraničí (Belgii, Dánsku, Holand-sku, Japonsku, Polsku, Slovensku (Bratislava, B. Bystrica, Kežmarok), USA, a jinde). Jeho grafiky viděli na téměř tři sta mezinárodních výstavách a bienále po celém světe - od Bue-nos Aires, Miami po Toronto, od Paříže, Berlin, Norinbergu, Krakova přes Rieku, Ankaru, Pe-king až po Tokio....

 Kníže české litografie

 Vladimír Suchánek patří k nejvýraznějším osobnostem nejen české, ale i evropské výtvarné tvorby. Vnímat jeho rozsáhlé grafické dílo v technice barevné litografie, kterou řadíme k základnímu fondu klenotnice české výtvarné kultury, je velkým zážitkem. Jeho výtvarné umění hovoří svou vlastní řečí. Řadí se mezi imaginární umění navazující na symbolismus, který ovlivnil české výtvarné umění na konci 19. století. Absolvent pražské AVU (prof. Silovský) vyzkoušel po absolutoriu ve své tvorbě různé techniky – grafiky a koláž, aby se nakonec rozhodl pro královnu grafických technik - barevnou litografii – mimořádně pracnou a náročnou, ale krásnou techniku, v které je dnes obdivuhodný mistr, v uměleckých kruzích nazývaný často jako "kníže české litografie", který se dopracoval k vrcholu umělecké dokonalosti. Poetovi - litografovi se stal nakonec kámen celoživotním osudem. Koncem 70. let se vydal v litografických stopách Delacroixa, Goya, Degasa, ale i Čecha - Františka Kupky, aby se postupně vypracoval na skutečného mistra české litografie vzácně respektovaného i v Evropě a ve světě. Litografie je podle něj nelehké řemeslo, které v sobě ukrývá neznámé tajemství. Kámen si ho proto podmanil a pohltil. Vrátil mu vše co do něj vkládal. K radosti všech obdivovatelů jeho díla. Litografie mu umožnila nové možnosti nejen vlastního uměleckého tvořivého vývinu, ale i české grafiky. Vyjadřuje v ní snové a poetické představy člověka současnosti. Důraz ve své grafice klade na výtvarnou čistotu, poezii, něžnost a fantazii. Oblíbené téma, které provází jeho tvorbu do dnešních dní je žena a její přitažlivé a provokující podoby v různých poetických variacích a přitažlivých uměleckých kompozicích - od tajemných ženských hlav a jejich kouzelných postav z časů "bidermajer", či recese, které vábí se svým šarmem a noblesou své vděčné obdivovatele. V osobitém přístupu k myšlence volí spojení barevné plochy s figurálními prvky. Barva se stává základním prvkem jeho grafické tvorby. Vzácnou uměleckou výjimkou v jeho tvorbě je mimořádně zajímavý a originální cyklus dvanácti barevných litografií, kterými autor vzdává poctu svým, již nežijícím přátelům výtvarníkům, kde v každém z těchto působivě vnímaných poct s jeho výtvarným přepisem cítíme až přímo věrohodné ztotožnění se s jejich typickým výtvarným projevem. Do kamene mistrovsky spodobnil i portréty známých osobností historie (Ex-libris), které nejen obohatili, ale i rozšířili český nejen grafický portrét.

Shrnuto: Jeho jedinečný litografický rukopis, mimo technické dokonalosti - v přepisu do kamene a tisku, umocňuje nade vše bohatství osobního duchovního vnímání okolního světa ve spojení s fiktivní imaginární obrazotvorností.

 Ex-libris, PF - ky a známková tvorba

 Ucelený výběr z obsáhlé grafické umělecké tvorby Suchánka zahrnuje mimo volné barevné litografie i komorná tvorba Ex-libris, drobné grafiky, PF-ky, koláže a příležitostný umělecký tisk. Řadíme k nim i dobře známé a umělecky vysoce ceněné poštovní známky.

 V tvorbě knižních značek Ex-libris získal světový ohlas. Profesionální (Ankara, Peking, Banská Bystrica), ale i laicky od sběratelů "knižních značek" (dnes už zapomenutého určení těchto malých grafických listů se znakem majitele knihy). Vytvořil jich doteď více než čtyři sta (od roku 1951). První byl vlastní. Nejprve sporadický, a od 70. let už systematicky, 10 až 15 ročně. Nejvíce jich bylo v roce 1988 - 25. Vzdával s nimi poctu svým kolegům a přátelům, žijícím (F. Dvořák, V.Gažovič) i dnes už nežijícím (J. Čapek, Z.Sklenář, K.Lhoták, J. Dietl, V. Hrabal), ale i vlastní a Evě Suchánkové, nebo zájemcům ze zahraničí.

Tvorbě oblíbených, umělecky hodnotných a sběratelsky cenných a vyhledávaných litografických novoročenek PF-fek (vlastních, ale i pro své dobré přátele) se věnuje se stejně velkým zanícením jako volné grafice. Optimisticky povzbudivé – nejčastěji v podobě krásných – okouzlujících dívek přinášejících koše hroznů, čtyřlístky, anebo jen tak nabízejících okouzlující lákavě rozesmáté ústa se objevují v poštovních schránkách jeho přátel už od roku 1967.

 Do české známkové tvorby vstoupil už jako zralý výtvarník v roce 1993. Poštovní známky (už uzavřená tvorba), dohromady jich vytvořil více jak dvě desítky (22), boly pro něj zajímavým doplňkem v technice kresby, v kterých jakoby se uzavíraly podoby mnohých nám známých figurálních motivů z jeho grafických listů. Od svého prvního výtvarného námětu známky věnované 100. výročí narození slavného českého fotografa Sudka - ČESKÁ FOTOGRAFIE - JOSEF SUDEK

 (k.č. 0104) jich do roku 2005 vytvořil 22. Po Sudkovi následovaly osobnosti G. DEBURAU-a a sv. Vojtěcha, ale i vánoční a velikonoční emise, svátek Valentýna, technické památky (mlýny) a tradiční lidová tvorba (krajky), až po jeho nejznámější emisi známek - Znamení Zvěrokruhu, kde postupně v letech 1998 - 2005 vytvořil všech dvanáct výtvarných souhvězdí. Poslední z roku 2005, je VELKÁ NOC (k.č. 0427).

 Významnou součástí jeho života jsou i hudba a literatura, které ho provázely od jeho dětství. Od 80tých let ji vděčně a rád promítal i do svých Ex-libris. Vytvořil výjimečný a cenný soubor excelentních portrétů osobností - hudebníků (F.Chopin, L.Armstrong, G.Mahler, E. Piaf, D.Ellington, F.Waller, Lyra Pragensis) a také literatury (G. Mahler, K. Čapek).

 Mistr Suchánek žije a tvoří v Praze, na "líbání Múz" nevěří, výtvarník má přece vzácnou schopnost vyjádřit svůj vztah k životu obrazem. Jako každý výtvarník, i on má své skromné nesplněné přání - vytvořit nové grafické listy s kterými by byl spokojený a tak dokázal sám sobě, že je toho schopný. Z křesla předsedy sdružení HOLLAR velmi fandí mladým umělcům. I když si je dobře vědom, že ve výtvarném světě už skončilo období od gotiky až po abstrakci a tedy i po staletí platné konzervativní výtvarné disciplíny - kresba, malba, grafika, či sochařství - a nahradilo je něco nové, rukopisné mládí, které připomíná neohraničenou show o vyjádření životních pocitů současných umělců, v komplexním výtvarném projevu - nadsázkou v rovině mezi reálným a projevem viditelného zrakového vnímání nám ne tak dobře známé, etablované a přijímané už po staletí klasické výtvarné artefakty.

Peter Závacký, Slovensko

zemplin007@gmail.com


Wikipedie:

Vladimír Suchánek se narodil 12. února 1933 v Novém Městě nad Metují. Studoval na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze (1952–54) u profesorů C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana a na Akademii výtvarných umění v Praze (1954–60) v grafické speciálce prof. V. Silovského. Je činný v oboru grafiky, malby, knižní ilustrace, známkové tvorby a exlibris. Je členem Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR,jehož je od roku 1995 předsedou. V roce 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění se sídlem ve Vídni. V roce 2006 mu bylo uděleno státní vyznamenání – medaile Za zásluhy v oblasti umění. Vladimír Suchánek je příslušníkem generace, která sehrála důležitou pozitivní roli ve vývoji českého umění v druhé polovině dvacátého století. Suchánkovy grafické listy prozrazují, vedle bohaté imaginace a osobité poezie, mistrovské ovládání barevné litografie, která je jeho nejužívanější grafickou technikou. Zde dosáhl mezinárodního uznání – za svou tvorbu získal celkem 27 významných cen. Do roku 2008 uspořádal 146 samostatných výstav v České republice i v zahraničí – v Holandsku, Belgii, Německu, USA, Japonsku, Švédsku, Dánsku, Polsku a na Slovensku. Zúčastnil se téměř 300 výstav, mimo jiné mezinárodních bienále grafiky – Lublaň, Krakov, Paříž, Terst, Grenchen, Buenos Aires, Frechen, Bradford, Biella, Rijeka, Segovia, Tokio, Heidelberg, Norimberk, Malbork, Lodž, Frederikshavn, Berlín, Miami, Toronto, Fredrikstad a Peking. Od sedmdesátých let minulého století byly jeho barevné litografie vystavovány v evropských galeriích, které prezentují moderní českou grafiku. V oblasti grafického exlibris patří Vladimír Suchánek k nejvýznamnějším současným tvůrcům, pro sběratele z celého světa vytvořil více než 300 exlibris. V České republice je znám i knižními ilustracemi a návrhy poštovních známek. Svými pracemi je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Albertina Wien, Rockford Art Museum a v řadě dalších veřejných a soukromých sbírek u nás i v zahraničí. Akademický malíř Vladimír Suchánek (* 12. února 1933 v Novém Městě nad Metují) je významný český malíř a grafik, jehož rozsáhlá celoživotní grafická tvorba si získala uznání a ocenění doma i v zahraničí. Je znám jako umělec v oboru volné grafiky, tvorbou exlibris, ilustrátor i tvůrce poštovních známek. Studoval na pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze (1952-1954) u profesora C. Boudy, K. Lidického. V roce 1960 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (1954 – 1960) v ateliéru profesora Vladimíra Silovského. V roce 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění se sídlem ve Vídni. Svojí tvorbou sehrál roli ve vývoji českého umění v druhé polovině dvacátého století. Jeho grafické listy jsou bohaté osobitou poezií a barevností. Uspořádal 138 samostatných výstav v České republice i v zahraničí a byl celkem oceněn 26 významnými českými i mezinárodními cenami. Poslední uznání získal v roce 2006, kdy získal Medaili Za zásluhy III.stupně z rukou prezidenta republiky. Jeho díla jsou zastoupena v předních galeriích, muzeích a soukromých sbírkách v Česku i v zahraničí, například ve sbírkách Národní galerie v Praze, Albertina Wien, Rockford Prints Museum a v řadě dalších veřejných a soukromých sbírek. Od roku 1995 je předsedou SČUG Hollar. Žije a pracuje v Praze.

 

Foto: 
Vladimír Suchánek - akademický malíř
Vladimír Suchánek - akademický malíř

Náhodný výběr perokreseb, kreseb a ilustrací na tomto webu

Nové Syrovice
Nové Syrovic...
Panoramix
Panoramix
 Indian-ČZ
Indian-ČZ
Koňský povoz
Koňský povoz
Josef Valčík
Josef Valčík
Kvetoucí třešně
Kvetoucí tře...


Copyright © 1992 - 2023. All Rights Reserved.