Váš reklamní servis

© Miroslav Vomáčka, A4, 6/2014.
Na ilustraci nelze poskytnout práva k užívání - je nakreslena pro firmu vitar.cz (do r. 2019).


Brachiosaurus („ramenatý ještěr“) patří k největším známým sauropodním dinosaurům (a tím i největším suchozemským živočichům všech dob). Tento obr žil na konci jurské periody před asi 154 miliony let na území dnešní Afriky (Tanzanie, Alžírsko), USA (Colorado, Wyoming, Utah) a Evropy (Portugalsko) minimálně ve dvou druzích (severoamerický B. altithorax byl popsán roku 1903, africký B. brancai roku 1912).

Brachiosaurus byl až 26 metrů dlouhý, 13 metrů vysoký a mohl vážit kolem 30 až 50 tun. Podle nové studie britského paleontologa M. P. Taylora však nepatří africký B. brancai do rodu Brachiosaurus, protože je v mnoha kosterních charakteristikách odlišný. Pro "afrického" brachiosaura byl proto stanoven samostatný rod Giraffatitan.

Třída/značka: 

Náhodný výběr perokreseb, kreseb a ilustrací na tomto webu

Via Delicia
Via Delicia
hradby
Tatra žehlička
Tatra žehlič...
Panna Marie
Panna Marie
Tančící dům
Tančící dům
Pepek Námořník
Pepek Námořn...


Copyright © 1992 - 2019. All Rights Reserved.